Disse jobber i administrasjonen av MastersAlpint.no