Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement

Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 19.10.2018. Vedtatt i Skistyret 11.10.2018

Del II: Rennreglement Alpint

Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 23.10.2011 med endringer senest 15.11.2018 Utgave november 2018