Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement

Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 29.08.2017
Vedtatt i Skistyret 06.09.2017

Del II: Rennreglement Alpint

Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 23.10.2011 med endringer senest 29.11.2016

Utgave november 2016 (endringer gjort høsten 2016 fremkommer i rødt)

Rennreglement Alpint 2017