Menn

Klasse Aldersgruppe
Menn Masters Junior 17-30 år
Menn E 31-35 år
Menn F 36-40 år
Menn G 41-45 år
Menn H 46-50 år
Menn I 51-55 år
Menn J 56-60 år
Menn K 61-65 år
Menn L 66-70 år
Menn M 71-75 år
Menn N 76-80 år
Menn O 81 år og eldre
Menn Bevegelses­­hemmet Alle
Menn Synshemmet Alle

Kvinner

Klasse Aldersgruppe
Kvinner Masters Junior 17-30 år
Kvinner E 31-35 år
Kvinner F 36-40 år
Kvinner G 41-45 år
Kvinner H 46-50 år
Kvinner I 51-55 år
Kvinner J 56-60 år
Kvinner K 61-65 år
Kvinner L 66-70 år
Kvinner M 71-75 år
Kvinner N 76-80 år
Kvinner O 81 år og eldre
Kvinner Bevegelses­hemmet Alle
Kvinner Synshemmet Alle

Masters Junior

Klassen Masters Junior er en videreføring av prøveordningen i 2015. Intensjonen med Masters Junior-klassen er å inkludere og rekruttere flere løpere til Masters. Det er et tilbud til unge løpere som har et lavere ambisjonsnivå, men som fortsatt ønsker å konkurrere på ski.

I praksis er denne klassen sammenslått av klassene Junior 1, Junior 2, Klasse A og Klasse D. Siden det tradisjonelt sett er få løpere med i de yngste klassene, er sammenslåingen av klassene med på å gjøre Masters Junior-klassen større og mer attraktiv.