Forsinket påmelding til VeteranNM 2013

med Ingen kommentarer

Ordinær påmeldingsfrist er utgått.

Forsinket påmelding til VeteranNM 2013 kan du sende direkte til Vidar Bolstad, epost: vidbo@online.no

Oppgi følgende opplysninger:

  1. Navn, adresse, epost, mob nr., klubb
  2. Hva du skal delta i SG gjennomkjøring, SuperG, Storslalom, Slalom
  3. Lisensnr. (evt. Om du skal betale enganslisens (kr 130 pr start)
  4. Deltagelse på Bankett

eller ring Vidar Bolstad tlf.: 982 60 921.

Du vil få tilsendt kontonummer for betaling.

Legg igjen en kommentar